Sebaran Faskes di Jawa Barat

Peta Sebaran Faskes di Jawa Barat
Keterangan:
Rumah Sakit Rujukan
Rumah Sakit Non Rujukan
Puskesmas